Vrachtwagen met aanhanger

 

Wie in het bezit wilt komen van het aanhanger achter vrachtautorijbewijs, categorie E achter C, dient alvorens te mogen deelnemen aan het praktijkexamen de volgende papieren te kunnen overleggen bij de examinator:

  • Een geldig Nederlands rijbewijs C (is al verplicht bij de praktijklessen)
  • Een verklaring van geschiktheid voor de categorie E achter C

Het praktijkexamen om in het bezit te komen van het rijbewijs aanhangwagen achter de vrachtauto duurt 85 minuten waarvan u ruim 60 minuten deelneemt aan het verkeer. De rest van de tijd gaat op aan de formaliteiten rondom de legitimatie en het overleggen van de vereiste bescheiden, de bespreking van de documenten van de vrachtauto en aanhangwagen, een voertuigcontrole en het aankoppelen.

De praktijkrit bestaat uit globaal 6 items, te weten:

  • Aankoppelen van de combinatie
  • Een rit binnen de bebouwde kom
  • Een rit buiten de bebouwde kom
  • Bijzondere verrichtingen
  • Een rit op basis van een opgegeven locatie zelfstandig aan rijden (bv. navigatie)
  • Afkoppelen van de combinatie

Als alle onderdelen als voldoende zijn beoordeeld is de uitslag geslaagd en bent u in het bezit van een elektronische Verklaring van Rijvaardigheid. U kunt nu naar de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u ingeschreven staat en uw rijbewijs aanvragen.Metro Vrachtwagen met aanhanger

Om u voor te bereiden op het praktijkexamen hebben wij een aantal standaard pakketten. Voorafgaande aan deze pakketten nemen wij een verplichte intest bij u af van 90 minuten. U krijgt dan een advies over de soort opleiding en het aantal uren dat het beste bij u past om u voor te bereiden op het praktijkexamen verkeersdeelneming.

Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid om de lessen van deze pakketten af te leggen als spoedopleiding.