Verkeersschool Metro is al sinds 1964 een begrip in Den Haag!
rijschool den haag rijschool in omgeving Leiden

Gemiddeld krijgen wij een 9,1!

'Klanten vertellen' is een goede graadmeter om te peilen hoe klanten Metro ervaren.
Waarom Metro?
Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent.

Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Verkeersschool Metro, u niet tevreden bent over een gevolgde cursus, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan de directie.

In veel gevallen komt het dan al snel tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:

Verkeersschool Metro vof.
T.a.v. de Directie
Escamplaan 216
2547 GN Den Haag

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht:

U klacht wordt in behandeling genomen indien:

  • De contractant bent;
  • Uw naam/adres/woonplaats vermeld staat;
  • U de klacht binnen een tijdsbestek van 1 maand bij ons heeft gemeld.

Afhandeling
Afhandeling van de klacht geschiedt binnen 1 maand na ontvangstbevestiging. U ontvangt hiervan een schrijven.

Beroepsmogelijkheden
Geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter uitsluitend en in hoogste instantie worden onderworpen aan de uitspraak van een te benoemen arbitragecommissie.

Registratie
Verkeersschool Metro vof. hanteert een klachtendossier en wordt na zeven jaar geschoond.