Verkeersschool Metro is al sinds 1964 een begrip in Den Haag!
rijschool den haag rijschool in omgeving Leiden

Verkeersschool Metro in Den Haag, bewijst zich al sinds 1964!

Het praktijkexamen bestaat uit een zestal onderdelen:
  • Het aankoppelen van de combinatie.
  • Het afkoppelen van de combinatie.
  • Het afleggen van een rit binnen de bebouwde kom.
  • Het afleggen van een rit buiten de bebouwde kom.
  • Uitvoer van bijzondere verrichtingen.
  • Het zelfstandig rijden van een rit op basis van een vooraf opgegeven route, eventueel middels navigatie.

Als alle onderdelen als voldoende zijn beoordeeld is de uitslag geslaagd en bent u in het bezit van een elektronische Verklaring van Rijvaardigheid. U kunt nu naar de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u ingeschreven staat en uw rijbewijs aanvragen.

wat je moet weten om je Vrachtwagen
Rijbewijs CE met aanhanger te halen!
Om het praktijkexamen af te leggen voor aanhanger achter vrachtautorijbewijs (categorie E achter C), moet je de volgende papieren in bezit hebben:
  1. Een Nederlands rijbewijs C (bij de praktijklessen is dit reeds verplicht). Let erop dat het rijbewijs niet verlopen is.
  2. Voor de categorie E achter C dien je te beschikken over een verklaring van geschiktheid.

Wanneer je rijexamen doet voor het rijbewijs aanhangwagen achter de vrachtauto dien je er rekening mee te houden dat je in totaal ongeveer 85 minuten bezig bent. Van deze 85 minuten neem je voor ruim 60 minuten deel aan het openbaar verkeer. De resterende tijd wordt besteed aan het in orde maken van formaliteiten zoals legitimatie verifiëren, overleggen van documenten en bespreking van het papierwerk dat te maken heeft met de vrachtauto en aanhangwagen. Er wordt ook een voertuigcontrole uitgevoerd en een test voor het aankoppelen van de aanhangwagen.

Indien je je wilt voorbereiden op het praktijkexamen kun je bij ons kiezen uit een aantal standaardpakketten. Alvorens je een keuze maakt, wordt er eerst een intest gedaan dat verplicht is en ongeveer 90 minuten duurt. Na afloop ontvang je een advies over het pakket dat je kunt kiezen en de tijd die gepaard gaat met het verdiepen in het praktijkexamen verkeersdeelneming.

Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid om de lessen van deze pakketten af te leggen als spoedopleiding.